האתר מותאם לקנית מוצרים חוגים, סדנאות  וקורסים.
השימוש באתר מהווה חוזה התקשרות בן הקונה לחוט ומחט
האתר חוט ומחט מותאם לקניה מעל גיל 18 ואו מתחת באישור מבוגר מוסמך. (הורים)
 
הפרטים מאובטחים, וישמרו במאגר המידע של חוט ומחט
חוט ומחט משקיעה מאמצים ומשאבים עילאיים למניעת פגיעה וחדירה במשתמשים באתר.
אך יש נגיעות שאינן תלויות באתר, לכן את/ה מודעים לכך כי אין לך תביעה או דרישה נגד חוט ומחט.
 
1. הרישום לקורסים ייעשה באמצעות האתר "חוט ומחט"
2. לכל קורס קיימת מכסת נרשמים וההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.
3.החיוב בגין הקורס יתבצע ביום ההרשמה, באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי או בהתאם לפריסת התשלומים שנבחרה ע"י הנרשם,  
4. התשלום יבוצע באמצעות בכל כרטיס אשראי בחיוב pay-pal
5. מובהר כי במקרים בהם יהיה מספר מועט מדי של נרשמים לאותו קורס, עשוי הקורס שלא להיפתח כלל, או להידחות.
6. במידה ויוחלט על אי פתיחת הקורס או על שינוי מועדיו, הודעה על כך תימסר לנרשם באמצעות המייל הרשום במאגרי המידע  ובמידת האפשר גם באמצעות הטלפון הנייד לכן יש למלא פרטים מדויקים.
7. לנרשם בקורס אשר בוטל או שמועדו השתנה לאחר הרישום והנרשם ביקש לבטל הרשמתו - יוחזר באופן מלא סכום הכסף שנגבה.
8. ההשתתפות בקורסים הינה על פי רצונו של כל משתתף ובאחריותו. המשתתף בלבד אחראי להגיע למפגשים קבועים שמועדיהם פורסמו מראש, והיעדרות ממפגש אינה מקנה לו זכות כלשהי, לרבות החזר כספי ו/או השלמות תכני המפגש. ככל הניתן ולפנים משורת הדין, תתאפשר השלמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
9. לאחר ההרשמה, ניתן לבטל את הרישום לקורס וזאת ללא תשלום דמי ביטול - עד 7 ימי עבודה - יגרור דמי ביטול בגובה של 5% מעלות הקורס.
10. ברישום כוזב של פרטי מזמין הסדנה קורס או מוצרים חוט ומחט שומר לעצמו את זכות לבטל את ההתקשרות איתו
11. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ללא הודעה מראש